مرکز جراحی محدود روزبه

درباره کلینیک

مهندس سلطاني، مديرعامل شركت مخابرات ايران در ديدار و گفتگو با اعضاي هیات مدیره‌ی سندیکای صنعت مخابرات، ضمن تاكيد بر استفاده حداکثری از تجهیزات ونوآوري های داخلی در عرصه ارتباطات، از همكاري گسترده دو مجموعه در راستاي تقويت توان توليد و اتخاذ سیاست‌ها و روش‌های موثر جهت توسعه‌ی ،صنعت مخابرات کشور خبر داد.