مرکز جراحی محدود روزبه

فک و صورت

جراحی دهان و فک و صورت جراحیست که طیف وسیعی از بیماری‌ها، صدمات و نقص‌های سر و صورت و فک و گردن و طاق جمجمه، چه بافت نرم و چه بافت سخت ناحیهٔ دهان و فک و صورت را اصلاح می‌کند.

اعمال جراحی مجاز در کلینیک روزبه شامل رفع ناهنجاری های فکین ، خارج کردن توده و کیست ، بیوپسی ،شکستگی فک و گونه ، ضایعه لب ، جراحی چانه و … می باشد.

جراحان فعال در این مرکز همگی از اساتید و جراحان زبردست و نامی می باشند.