مرکز جراحی محدود روزبه

جراحی گوش، حلق و بینی ENT

متخصص گوش و حلق و بینی یا ent ، در مدیریت بیماران مبتلا به اختلالات بیماری هایی که بر حواس تأثیر می گذارند مانند شنوایی، تعادل، بویایی و چشایی، و همچنین مشکلات تنفس، بلع و صدا تخصص دارد.

آنها همچنین ممکن است تومورهای سر و گردن، از جمله قاعده جمجمه و رابط با مغز را درمان کنند.

اعمال جراحی مجاز در مرکز عمل جراحی لوزه ، سپوپلاستی، تمپانوماستو ایدکتومی، تمپانوپلاستی ، ماستو ایدکتومی ،VT ، T-Tube ، آندوسکوپی سینوس ، استاپدکتومی ، پاروتید ، اتوپلاستی ،

تومور گردن ، بازسازی زنجیره استخوانی گوش ، اکسپلور گوش میانی انجام می شود.