مرکز جراحی محدود روزبه

Interventional Radiology ( رادیولوژی مداخله ای)

رادیولوژی مداخله‌ای یا اینترونشنال  تخصصی است که با استفاده از دستگاه‌های تصویربرداری تشخیصی مانند دستگاه سونوگرافی،سی تی اسکن و … تشخیص صورت می‌گیرد.

یکی از مزایای این روش این است که رادیولوزیست تنها یک برش بسیار کوچک و سطحی بر روی پوست بدن بیمار پزشک قادر به نمونه برداری از بافت ضایعه می باشد.

این روش علاوه بر دقت بالا ،عوارض و هزینه های کم نسبت به سایر روش ها دارد.

این مرکز افتخار همکاری با جناب آقای دکتر محمد نیل چیان را دارد.

User