مرکز جراحی محدود روزبه

دکتر علی دهقان مروست

دکتر علی دهقان مروست

 

متخصص و جراح استخوان و مفاصل (ارتوپدی)

فلوشیپ جراحی دست