مرکز جراحی محدود روزبه

دکتر حمیدرضا ابطحی

دکتر حمیدرضا ابطحی

 

تخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن

فلوشیپ اتولوژی – نورواتولوژی

 

  • دوره های تکمیلی کاشت حلزون و سمعکهای کاشتنی در ایران و اروپا
  • عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان