مرکز جراحی محدود روزبه

دکتر ابوالقاسم زارع زاده

دکتر ابوالقاسم زارع زاده

 

متخصص و جراح استخوان و مفاصل (ارتوپدی)

فلوشیپ جراحی دست