مرکز جراحی محدود روزبه

دکتر محسن حیدری

دکتر محسن حیدری

 

متخصص و جراح استخوان و مفاصل (ارتوپدی)

فلوشیپ جراحی تومورهای سیستم اسکلتی و عضلانی